Ukupna cena:

www.clockan.rs je registrovan domen preduzetničke zanatske radnje GB-Clockan ( u daljem tekstu GB-Clockan).
Uslovi korištenja definišu uslove i pravila korištenja Internet strana clockan.rs za Krajnje korisnike/Kupce. Ukoliko se s ovde navedenim uslovima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da ne koristite ove Internet strane.

Opšti uslovi

1.Krajnji korisnik lično je odgovoran za zaštitu korisničke šifre, na mestima gde ona postoji.

2. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, usled događaja koji su izvan kontrole GB-Clockan i prihvata da GB-Clockan nije odgovornan za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći u tom slučaju.

3. Svi materijali koji se nalaze na clockan.rs internet stranama ekskluzivno su pravo GB-Clockan, ili se koriste uz odobrenje nosioca autorskih prava. Bilo kakvo kopiranje, i distribucija bez izričitog pismenog odobrenja strogo je zabranjeno i može dovesti do pokretanja sudskog postupka.

4. Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internet strana clockan.rs isključivo odgovornost Krajnjeg korisnika. Ni u kom slučaju GB-Clockan neće biti odgovorno za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internet strana. GB-Clockan, neće biti odgovorno, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netačnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internet strani, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

5. GB-Clockan nije odgovorno za bilo kakav sadržaj koji korisnik može postaviti na Internet strani I zadržava pravo promene, prilagođavanja, izmene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji oceni da je neprikladan

6. GB-Clockan može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kom trenutku u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje GB-Clockan, prema svojoj diskrecijskoj oceni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštovanja Opštih uslova poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

7. Korisnik može pitanja i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a GB-Clockan će poslati pismeni odgovor e-mailom u zakonskom roku.

Cene

Sve cene na sajtu su izražene u srpskim dinarima (RSD). GB-Clockan nije u sistemu PDV-a.
Cena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno, ali moguće je da prilikom upisivanja cene na strani usled ljudskog faktora dođe do greške. To su neželjene situacije, unapred se izvinjavamo, jer ćemo u tom slučaju morati kupca da obavestimo o nastaloj situaciji, pogrešno upisanoj ceni i nemogućnosti isporuke proizvoda po ceni kuju je video na stranici.

Akcijska prodaja

GB-Clockan će periodično, po svojoj odluci organizovati akcijsku prodaju određenih artikala. Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uslovima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, tačno definisane grupe. Uslovi akcijske prodaje će biti detaljno opisani, posebno trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl. Nakon isteka roka akcijske prodaje, GB-Clockan neće primati nove narudžbine po uslovima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Narudžbina

Proces naručivanja na clockan.rs Internet prodavnici je opisan na strani „Kako naručiti online“. Zbog velikog broja narudžbina koje se istovremeno predaju na clockan.rs Internet prodavnici može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude usklađena sa stanjem u magacinu. O tome ćemo obavestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupovine artikla koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži artiklu koji nije moguće isporučiti. Vaša narudžbina se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Trajanje i raskid ugovora

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa sa GB-Clockan za kupoprodaju proizvoda je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda koji je konzumiran isporukom proizvoda ili usluge od strane GB-Clockan te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut.

Kupac može jednostrano otkazati ugovor ili reklamirati kupljeni proizvod. Ako je nedostatak na proizvodu vidljiv, ili ga uoči prilikom prvog korištenja, potrošač može reklamaciju dostaviti putem e-maila u roku od 8 dana od dana preuzimanja proizvoda. Molimo Vas da u tom slučaju kontaktirate GB-Clockan putem maila: office@clockan.rs ili telefonom.
U slučaju neispravnog proizvoda, trgovac je, na zahtev i po izboru potrošača, dužan: zameniti proizvod s nedostatkom drugim istovetnim novim ispravnim proizvodom ili vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne troškove vraćanja proizvoda s nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.
Ukoliko kupac vraća proizvod bez razloga tj koristi pravo na jednostrani raskid ugovora, kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi direktne troškove povrata robe
Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. U skladu s tim preporučujemo:
- dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici prilikom izbora proizvoda
- ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da se napravi zapisnik o oštećenju,a proizvod vrati GB-Clockan, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom
- ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrednost proizvoda.
- pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja što pre obavestite GB-Clockan i vratite proizvod bez da ste ga koristili, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrednost proizvoda.
- ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte fizički proizvod i funkcionalnost i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti,jer svako dalje rukovanje proizvodom umanjuje vrednost proizvoda.

Ukoliko ste koristili proizvod on ne može biti predmet reklamacije, već podleže uslovima popravke/zamene iz garantnog lista.
Proizvodi za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće proveriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom npr. montiranja/stavljanja u funkciju podležu uslovima popravke/zamene iz garantnog lista, i ne može se izvršiti povrat novca u iznosu kupoprodajne cene.
U slučaju da kupac naruči robu i odbije da je primi bez razloga (ambalaža nije oštećena), GB-Clockan ima pravo smanjiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cene iznos troškova povrata proizvoda. GB-Clockan određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod.
Obaveštenje o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 15 dana putem maila.
Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obaveštenje kupcu.

Žalbe

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti žalbu ka GB-Clockan.

Žalbu možete podneti pismeno putem pošte, telefona 064/12-864-93 ili putem maila office@clockan.rs. U žalbi obavezno navedite broj narudžbine, ili ime i prezime pod koji je napravljena narudžbina. GB-Clockan će vam potvrditi da je žalba primljena e-mailom bez odgađanja, a odgovor o rešenju žalbe vam po Zakonu mora stići u roku od 14 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Načini plaćanja

Proizvode naručene na www.clockan.rs možete platiti na jedan od sledećih načina
1. Plaćanje gotovinom po prijemu pošiljke: iznos narudžbine plaćate prilikom same dostave na navedenu adresu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu.

2. Virmansko plaćanje: Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrednost narudžbine. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune - putem banke, pošte, ili sl. Za virmansko plaćanje roba se šalje, po primljenoj uplati.

3. Plaćanje platnim karticama: Nakon što željene proizvode dodate u korpu, kliknite na dugme Idem na kasu, kako biste popunili podatke za isporuku. Kada popunite svoje podatke, kliknete na dugme Naručujem, kako biste zaista i naručili tražene proizvode. Prikazeće vam se još jednom podaci Vaše narudžbine, a na dnu strane imaćete dugme Plaćanje platnom karticom. Klik na to dugme odvešće Vas na stranu sa još jednim pregledom Vaše narudžbine, na dnu strane kliknite na dugme Plaćanje karticom koje će vas preusmeriti na portal Banke Inteze, tj 3D secure stranu banke, gde ćete izvršiti samo plaćanje. Podaci Vaše kartice vidljivi su samo Banci Intezi kao procesoru kartica, niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu vidljivi našem sistemu. Prilikom unosa podataka o platnoj kartici poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije. Molimo Vas da sačekate da se transakcija završi, kako biste se vratili na naš sajt, na stranu sa informacijom o uspešno ili neuspešno završenom plaćanju. Informaciju o uspešno ili neuspešno završenoj transkaciji dobićete i putem email.


Zaštita privatnosti

U ime Internet prodavnice clockan.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Internet prodavnice clockan.rs odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.